Åbo Akademi

Husö biologiska station

Husö biologiska station är Åbo Akademis fältstation och ligger på Bergö i Finströms kommun på Åland. Stationen lyder under ämnesområdet Biologi (Miljö-och marinbiologi) inom institutionen för Biovetenskaper och fungerar i huvudsak som bas för akvatiska studier men även botaniska, mykologiska och entomologiska studier utförs. Stationen har utrymmen och utrustning för experimentell vattenekologi, laboratorieanalyser av enkla vattenkemiska parametrar och biologiska prov samt för fältundersökningar i kustnära havsområden och sjöar. På stationen finns även en kurssalen/föreläsningssal som rymmer maximalt ca 25 personer.