Data

Data -tiedonhaku – tilastot

laji.fi

Suomen lajitietokeskuksen portaali.

vieraslajit.fi

Tämän kansallisen vieraslajiportaalin avulla voit tunnistaa ja ilmoittaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita. 

Pinkka

Sivusto eliöiden ja elinympäristöjen tunnistukseen. Kuvat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.

Luontoportti

Tunnista kasveja ja eläimiä.

Vesiluontokurssi ja hieman suppeampi laji-info

Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista nihin kohdistuvista uhista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista.

Den virtuella floran

Kasveja Ruotsin malliin.

MycoKey

The mycological information site – Sienitietoa.

Kasviplanktonopas.net

Tunnista kasviplanktonia.

SYKE – Avoimet ympäristötietojärjestelmät

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot ja avoin data.

avoindata.fi

Avoindata.fi-palveluun on toteutettu osana Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa, jossa luodaan edellytyksiä julkisen hallinnon organisaatioiden hallinnoimien avointen tietoaineistojen avaamiseen ja tehostetaan avointen tietoaineistojen käyttöä. Tavoitteena on, että keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti ja maksuttomasti saatavilla verkossa.

Avoindata.fi-palvelu sisältää yhteentoimivuutta edistäviä kuvauksia ja ohjeita sekä välittää ajankohtaista tietoa kehittämistyöstä ja koulutuksesta. Suunnittelutiedon jakaminen ja uudelleenkäyttö vähentää päällekkäistä työtä.

Avoindata.fi-palveluun voidaan viedä tietoja manuaalisesti tai tuoda niitä muista dataportaaleista. Palvelut, joista tietoja tuodaan automaattisesti Avoindata.fi palveluun ovat Helsinki Region Infoshare ja Maanmittauslaitoksen paikkatietohakemisto

Palvelusta vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.
– See more at: https://www.avoindata.fi/fi/content/taustatietoa#sthash.2A0fOoT6.dpuf

MONICOAST – MONItoring of COASTal habitats

Lammi Biologinen Asema – online data

SMEAR online data

VELMU-kartoitus

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Aikasarja Suomen metsien tilasta 1920-luvulta lähtien. Tälle sivulle on koottu muutamia keskeisiä kehitystrendejä. Esimerkit ovat vain osa VMI:n laajasta tietosisällöstä. Kattavammat tiedot löytyvät Luken tilastopalvelun sivuilta ja VMI:n tulosjulkaisuista.

Baltic Nest Institute

Maailmanpankkin dataa

Maailmanpankin dataa.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksen tilastotietokannat tarjoavat monipuolisen valikoiman taulukkomuotoista tilastotietoa eri käyttäjien tarpeisiin.
Maksuttomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa Suomesta ja maailmalta. Maksulliset palvelut tarjoavat puolestaan pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja eri aihealueilta. Linkit maksullisten tietokantojen tilausohjeisiin, hinnastoihin, käyttöehtoihin ja sopimuslomakkeisiin löytyvät kunkin tietokannan omalta sivulta.

Ilmatieteenlaitoksen dataa

Ilmatieteen laitos on avannut verkkopalvelun, jonka kautta voi hakea, katsella ja ladata laitoksen tuottamia tietoaineistoja koneluettavassa muodossa maksutta.

Verkkopalvelun tekninen toteutus noudattaa Inspire-direktiivin vaatimusmäärittelyjä. Sisällön osalta toteutus on Inspire-direktiivissä määriteltyä laajempi. Avointa dataa jaetaan hakupalvelussa Open Geospatial Consortium –standardien mukaisesti.

Geologian tutkimuskeskuksen aineistorajapintapalvelu

Helsingin avoin data

OKFN

NOAA:in dataa

NASA:in dataa

Ilmastodiagrammeja

Ilmastodiagrammeja.

Ilmastodataa

Weatherbase

Geobase

Ilmastodataa

Väestöpyramideja

Globalis

Suomen YK-liiton tarjoama sivusto sisältää mm. maatietoa, tilastoja ja artikkeleja.

Index Mundi

Ilmastodataa

Museoviraston paikkatietoa

Kulttuuriympäristöön liittyviä paikkatietoja.