Helsingin yliopisto

HiLIFE-tutkimusasemat


HiLIFE-research stations from RESTAT UHEL on Vimeo.

Tutkimusasemien yhteinen blogi

Tvärminnen Eläintieteellinen Asema

Tvärminnen eläintieteelinen asema (TZS) on meriasema joka sijaitsee Suomenlahden suulla Itämerellä. Se toimii moninaisen korkeatasoisen biologisen tutkimuksen tukikohtana ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille ja seminaareille. Kenttäkurssit kuuluvat oleellisena osana bio- ja ympäristötieteiden opiskeluun. Tvärminnen kurssit painottuvat merellisiin aiheisiin. Asemalla järjestetään vuosittain noin kaksikymmentä Helsingin yliopiston opetusohjelmaan kuuluvaa bio-, geo- ja ympäristötieteiden kurssia. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on tehty tutkimusta jo runsaat sata vuotta. Painopisteenä ovat olleet Suomenlahden vähäsuolaiset rannikkovedet. Asema perustettiin jo 1902, ja se on tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet pitkäaikaisten ympäristömuutosten tutkimiseen. Merentutkimus asemalla keskittyy Itämeren monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan välisiin yhteyksiin, sekä ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen, ilmaston lämpenemiseen ja meren happamoitumiseen.

Lammin Biologinen Asema

Lammin biologinen asema perustettiin vuonna 1953 Lammin kirkkoherran vanhan pappilan maille. Yli puolen vuosisadan ajan asema on toiminut Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kenttäkurssien ja ympäristöntutkimuksen tyyssijana. Lammin biologisella asemalla pidetään vuosittain yli 20 Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kurssia ja -seminaaria. Lammin biologisella asemalla on käynnissä yli 20 erilaista ympäristöntutkimushanketta. Rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, eräät ympäristöntutkimusta rahoittavat säätiöt, alueelliset toimijat sekä EU. Tutkimushankkeille on ominaista perustutkimuksen keskeinen asema, tosin hankkeissa on usein mukana myös soveltava tavoite.

Hyytiälän Metsäasema

Hyytiälän metsäasema on Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokseen kuuluva yksikkö. Metsäaseman tehtävänä on järjestää hyvät edellytykset metsä- ja ympäristöalan tutkimukselle sekä järjestää kenttäkursseja ja kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia. Aseman yhteydessä toimii myös Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen ja Ilmakehätutkimuksen keskuksen SMEAR-mittausasema. Asemalla järjestetään runsaasti myös yritysten, yhdistysten ja yksityisasiakkaiden tilaisuuksia.

Kilpisjärven Biologinen Asema

Kilpisjärven biologinen asema on perustettu 1964 luonnontieteellistä tutkimusta ja opetusta varten ja se sijaitsee Enontekiön kunnassa. Aseman tutkimustoiminta on laajentunut pikkunisäkkäistä kasvi-, maaperä- ja vesistötutkimukseen. Asemalla on päärakennuksen lisäksi erillisiä majoitus- ja huoltorakennuksia. Aseman tutkimustoiminnan runkona toimivat edelleenkin pitkäaikaiset seurantatutkimukset, jotka tarjoavat virikkeitä mm. kokeelliseen tutkimukseen. Asema on mukana lisäksi useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Asema menestyi hyvin Helsingin yliopiston kansainvälisessä arvioinnissa.

Muddusjärven Tutkimusasema

Muddusjärven tutkimusasema on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö . Tutkimusasema sijaitsee Inarissa Kaamasen kylässä. Matkaa asemalta Inarin kirkonkylälle on 25 km ja Rovaniemelle 350 km. Tutkimusaseman käytössä on nykyisin n.13 ha peltoa ja vajaat 700 ha kasvullista metsämaata. Lisäksi aseman hallinnassa on noin 1000 ha:n vesialue.Tilalla on töissä 1 vakituisesti palkattu laitosmies, minkä lisäksi kesätyöntekijä avustaa kasvukaudella.

Muut asemat

Taita Research Station

Helsingin yliopiston vuonna 2011 avaama tutkimusasema Keniassa sijaitsee Taitan piirikunnassa. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista. Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi-ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta. Alue sopii ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Värriön Tutkimusasema

Vuonna 1967 perustettu Värriön tutkimusasema sijaitsee Sallan kunnassa Värriön luonnonpuiston ympäröimänä ja kuuluu Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen hallintaan. Asemalla kerätään pitkiä havaintosarjoja mm. fenologiasta, marja- ja käpysadoista, linnuista ja hyönteisistä, joiden avulla seurataan pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä. Nykyisin tutkimus keskittyy ilman saasteiden kulkeutumiseen ja ilmakehän prosesseihin sekä ekosysteemien toimintaan pohjoisissa oloissa.