Kirjallisuus

Sisältö

Nilviäiset

Ellis, A.E. 1962: The British bivalve molluscs. – Linn.Soc. London, Synopses of the British Fauna 13, 92 pp. London.

Glöer, P.2002: Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Die Tierwelt Deutschlands 73: 1-327. ConchBooks, Hackenheim

Hubendick, B. 1949: Våra snäckor. – Bonniers, Stockholm. 100 s.

Hutri, K. & Mattila, T. 1991: Kotilo- ja simpukkaharrastajan opas. – Luonto-Liitto & Tammi.

Koivunen, A., Malinen, P., Ormio, H., Terhivuo, J. & Valovirta, I. 2014: Suomen kotilot ja etanat. Hyönteistarvike Tibiale, Helsinki.

Niveljalkaiset

Yleisteokset

Arachnida – hämähäkkieläimet

Collembola – hyppyhäntäiset

Odonata – sudenkorennot

Ephemeroptera – päivänkorennot

Plecoptera – koskikorennot

Hemiptera – nivelkärsäiset

Psocoptera – jäytiäiset

Coleoptera – kovakuoriaiset

Diptera – kaksisiipiset

Hymenoptera – pistiäiset

Neuroptera sensu lato – verkkosiipiset yms.

Lepidoptera  – perhoset

Trichoptera – vesiperhoset

Chironomidae – surviaissääsket

Crustacea – äyriäiset

Yleisteokset

Barnard, P. C. 2011: British Insects. Wiley-Blackwell.

Chinery, M. 1986: Euroopan hyönteisopas. Otava. (Erinomainen yleisteos, vaikka ei sovi lajitason määrittämiseen)

Karjalainen, S. 2017. Rantojen hyönteiset. Docendo.

Karjalainen, S. & Murtosaari, J. 2015. Hämmästyttävät hyönteiset. Docendo.

Landin B.-O. 1967-1971: Insekter 1-2:2. Fältfauna. Natur och Kultur Stockholm. (Hieman vanha, mutta helppokäyttöiset ja kuvalliset sukutason määrityskaavat kaikille hyönteisryhmille).

Palmen, E., Hilden, O & Forsman, D. 1984. Suomen eläimet 2: hyönteiset. Weilin & Göös.

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Arachnida – hämähäkkieläimet

Almquist, S. 2005: Swedish Araneae, Insect Systematics and Evolution, Supplement 62-63. (kaava)

Koponen, S. 2008: Checklist of spiders in Finland (Araneae).

http://users.utu.fi/sepkopo/checklist_of_spiders_in_Finland.htm

Pajarre, R. 2014: Hämikki ja seitsemän seittiä. Tibiale.

Robers, M. J. 2001: Spiders of Britain and Northern Europe. Collins.

Uddström, A. & Rinne, V. 2016: Suomen lukit ja valeskorpionit. Tibiale.

Collembola – hyppyhäntäiset

Fjellberg, A. 1998: The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 35. (kaava)

Odonata – sudenkorennot

Karjalainen, S. 2010: Suomen sudenkorennot. Tammi.

Karjalainen, S. & Hämäläinen, M. 2013. Neidonkorennot: solisevien vetten lentävät jalokivet. Caloptera.

Nielsen, O.F. 1998: De danske guldsmede. – Danmarks dyreliv 8: 1-279. Apollo Books.

Nording, U. & Sahlen, A. 1996: Odonata. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: A Taxonomic Handbook. Volume 2., Apollo books, Stenstrup. pp. 13-65

Sahlen, G. 1985: Sveriges trollsländor ( Odonata ). – Fältbiologerna, Sollentuna

Valle, K.J. 1952: Sudenkorennot. Odonata. – Animalia Fennica. 7:1-159.

Orthoptera – suorasiipiset

Karjalainen, S. 2009: Suomen heinäsirkat ja hepokatit. Tammi.

Ephemeroptera – päivänkorennot

Bauernfeind, E. & Soldán, T. 2012: The mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo Books, Ollenrup.

Bauernfeind, E. & U.H. Humpesch 2001. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. 239 pages. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien.

Bengtsson, S. 1930: Kritische Bemerkungen über einige nordische Ephemeropteren, nebst Beschreibung neuer Larven. – Acata Univ. Lund (N.F.). Afd. 2, 26(3):1-27.

Elliott, J.M., Humpesch, U.H. & Macan, T.T. 1988: Larvae of the British Ephemeroptera: A key with ecological notes. – Freshw. Biol. Ass. Sci. Publ. 49.

Engblom, E. 1996: Ephemeroptera, Mayflies. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: 13 – 53.

Engblom, E., Lingdell, P.E., Nilsson, A.N. & Savolainen, E. 1993: The genus Metretopus (Ephemeroptera, Siphlonuridae) in Fennoscandia – identification, faunistics and natural history. – Ent. Fenn. 4: 213-221.

Müller-Liebenau, I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis LEACH, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Lmnologishe Schriftenreihe 48/49: 1-214.

Kuusela, K. 1993: Suomen surviaistoukkien (EPHEMEROPTERA) lajinmääritys. Artbestämning av finska dagsländalarver (Ephemeroptera). – Zool.avd.dupl.serie 3:1-13. Uleåborg universitet.

Saaristo. M.I., Nilsson, A.N. & Savolainen, E. 1993: Heptagenia orbiticola Kluge, a mayfly species new to Europe ( Ephmemeroptera, Heptageniidae ). Ent. Tidskr. 114: 51-54.

Savolainen, E. 2009. Päivänkorentojen (Ephemeroptera) esiintyminen Suomessa. Kuopion luonnontieteellinen museo.

Svensson, B.S. 1986: Sveriges dagsländor (Ephemeroptera). Bestämning av larver. – Ent.Tidskr. 107:91-106.

Plecoptera – koskikorennot

Brinck, P. 1949: Studies of Swedish stoneflies (Plecoptera). – Opusc. Ent. Suppl. 11:1-250.

Brinck, P. 1952. Bäcksländor, Plecoptera. Svensk Insektfauna 15:1-126.

Brittain, J.E. & Saltveit, S.J. 1996: Plecoptera, Soneflies. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: 55-77.

Hynes, H.B.N. 1977: A key to the adults and nymphs of the British stoneflies, with notes on their ecology and distribution. – Freshw.Biol Ass.Sci.Publ. 17. 92 s.

Lillehammer, A. 1988: Stoneflies of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 21.

Zwick P. A key to the West Palaearctic genera of stoneflies (Plecoptera) in the larval stage. Forschungsinstitut Senckenberg, Gelnhausen.

http://perlodes.de/downloads/best_anhang4_zwick2004.pdf

Hemiptera – nivelkärsäiset

Andersen, N.M. 1996: Heteroptera Gerromorpha, Semiaquatic Bugs. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: 77-91.

Jansson, A. 1986: The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. – Acta Ent.Fenn. 47:1-94.

Jansson, A. 1996: Heteroptera Nepomorpha, Aquatic Bugs. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: 91-105.

Rintala, T. & Rinne, V. 2010. Suomen luteet. Hyönteistarvike Tibiale Oy.

Lajiluettelo: http://biolcoll.utu.fi/hemi/tyoryhma/tyoryhma.htm

Psocoptera – jäytiäiset

Svensson, B. W. 2010. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Stövsländor: Psocoptera. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Coleoptera – kovakuoriaiset

Ehnström, B. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Engblom, E., Lingdell, P.-E. & Nilsson, A.N. 1990: Sveriges bäckbaggar (Coleoptera, Elmidae) – artbestämning, utbredning, habitatval och värde som miljöindikatorer. – Ent. Tidskr. 11:105-121.

Hansen,V. 1973a: Biller VIII. Danmarks fauna 34:1-248.

Hansen,V. 1973b: Biller IX. Danmarks fauna 36:1-172.

Hansen, M. 1987: The Hydrophiloidea of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica 18: 1-256.

Harde, K. W. 1998: A field guide in colour to beetles. Blitz editions. (Kompakti opus, joka esittelee värikuvin noin tuhat yleistä lajia ja niiden ekologiaa).

Heliövaara, K., Siitonen, J. & Mannerkoski 2004: Suomen sarvijäärät. Tremex.

Holland, D.G. 1972: A key to the larvae, pupae and adults of the British species of Elminthidae. – Freshwat.Biol.Ass.Sci.Publ. 26, 50 s.

Heliövaara, K., Mannerkoski, I.,  Muona, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2014: Hyppivät ja hohtavat. Suomen sepät, rikkasepät ja jalokuoriaiset. Metsäkustannus.

Klausnitzer, B. 1977: Bestimmungstabellen für die Gattungen der aquatischen Coleopteren-Larven Mitteleuropas. – Beitr.Ent. 27:145-192.

Nilsson, A. N. 1982: A key to the larvae of the Fennoscandian Dytiscidae (Coleoptera). – Fauna Norrlandica, Umeå, 5(2):1-45.

Roslin, T. & Heliövaara, K. 2009: Suomen lantakuoriaiset. Helsinki University Press.

Roslin, T., Forshage, M., Odegaard, F., Ekblad, C. & Liljeberg, G. 2014: Nordens dyngbaggar. Tibiale.

Silfverberg, H. 2010: Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et baltiae. Sahlbergia 16(2): 2010. (Uusi pohjoismainen lajilista).

http://coleoptera.ksib.pl/kfp.php (puolalainen sivusto, mutta värikuvia lähes kaikista Suomessa esiintyvistä kovakuoriaislajeista).

Diptera – kaksisiipiset

Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Zweiflügler (Diptera) in Anlehnung an die Operationelle Taxaliste für Fließgewässer in Deutschland. 22 pages. Forschungsinstitut Senckenberg, Gelnhausen: http://perlodes.de/downloads/Diptera_Bestimmungsschluessel_Stand_April_2006.pdf

Haarto, A. & Kerppola, S. 2007. Suomen kukkakärpäset. Otava. (ks. Myös http://poutaa.net/kukkakarpaset/index.html).

Kahanpää, J. & Salmela, J. 2014. Checklist of the Diptera of Finland. Zookeys 441: 1-408.

Haarto, A. 2011: Suomen ikkunasääsket – Finnish window gnats (Diptera, Anisopodidae). w-album (10) 2011, 3-13. (pdf verkossa)

Haarto, A. 2012: Suomen karvasääsket ja maasääsket (Diptera, Bibionidae ja Pleciidae). w-album (12) 2012, 3-31. (pdf verkossa)

Meinander, M. & Panelius, S. 1969: Bestämningstabell över Finlands dipterfamiljer. Notulae Entomologicae XLIX: 141-164.
Batsch, H. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Tvåvingar: Blomflugor 1. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Batsch, H. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Tvåvingar: Blomflugor 2. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Oosterbroek, P. 2006: The European Families of the Diptera – Identification, diagnosis, biology. KNNV Publishing, Utrecht.

Papp, L. & Darvas, B. (eds.) 1997:Contributions to a manual of Palaearctic Diptera. Volume 2. Nematocera and lower Brachycera. – Science Herald, Budapest, 572 p

Salmela, J. 2006: Suomen vaaksiaiset, kummitussääsket, perhossääsket, sinkilähyttyset ja norosääsket (Diptera, Nematocera) – ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Alustava raportti (pdf verkossa).

Hymenoptera – pistiäiset

Falk, S. J. 2016: Field guide to the bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing.

Gauld, I. & Bolton, B. (toim.) 1996: The Hymenoptera. Oxford University Press.

Goulet, H. & Huber, J. T. (toim.) 1993: Hymenoptera of the world: an identification guide to families. Research Branch, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario.

Abenius, J., Douwes, P. & Wahlstedt, U. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Steklar: Myror-getingar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Parkkinen, S., Paukkunen, J. & Teräs, I. 2017. Suomen kimalaiset. Docendo.

Paukkunen, J. & Teräs, I. 2012: Myrkkypistiäiskurssi. Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos.

Prous, M. et al. 2014. The genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 40: 1-69.

Söderman, G. & Leinonen, R. 2003: Suomen mesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus. Tremex.

Viitasaari, M. (toim). 2002. Sawflies I. Tremex.

Viitasaari, M. 1982. Sahapistiäiset 1. Yleinen osa. 85 s. Helsingin yliopisto. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos. (Saman sarjan vv. 1982-1990 julkaistut osat 2-5 käsittelevät lajien määrittämistä (ylä)heimoissa Xyeloidea ja Megalodontoidea; Diprionidae; Argidae, Blasticotomidae ja Cimbicidae; sekä Siricoidea, Orussoidea ja Cephoidea.

Pistiäisten määrittämiseen käytettävää kirjallisuutta löytyy pdf-tiedostoina Suomen pistiäistyöryhmän sivustolta.

Neuroptera sensu lato – verkkosiipiset yms.

Greve, L. 2002: The order Raphidioptera in Norway. Norwegian J. Entom. 49: 81-92.

Kaiser, E.W. 1977: Aeg og larver af 6 Sialis-arter fra Skandinavien og Finland (Megaloptera, Sialidae). – Flora og Fauna 83:65-79.

Lammes, T. 2000: Suomen verkkosiipisten (Neuroptera) ja kärsäkorentojen (Mecoptera) eliömaakunnittainen levinneisyys. Sahlbergia 5: 35-38.

Meinander, M. 1996: Neuroptera, Lacewings. – In Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe: 111-115.

Rintala, T., Kumpulainen, T. & Ahlroth, P. 2014: Suomen verkkosiipiset. Tibiale.

Lepidoptera – perhoset

Bengtsson, B. Å., Palmqvist, G.  2008. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bengtsson, B. Å.  2011. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Eliasson, C. U., Ryrholm, N. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae–Nymphalidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Forsman, D. & Vesikko, O. 2012: Päiväperhoset Suomen luonnossa. Otava.

Hydén, N.   2007. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae–Lymantriidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Marttila, O., Saarinen, K., Haahtela, T. & Pajari, M. 1996: Suomen kiitäjät ja kehrääjät. Kirjayhtymä.

Mikkola, K. & Jalas, I. 1977: Suomen Perhoset: Yökköset 1.

Mikkola, K. & Jalas, I. 1979: Suomen Perhoset: Yökköset 2.

Mikkola, K., Jalas, I. & Peltola, O. 1985: Suomen Perhoset: Mittarit 1.

Mikkola, K., Jalas, I. & Peltola, O. 1989: Suomen Perhoset: Mittarit 2.

Silvonen, K., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2014: Suomen päivä- ja yöperhoset. Maastokäsikirja. Bugbook Publishing, Tanska.

Somerma, P. 1997: Suomen uhanalaiset perhoset. Suomen ympäristökeskus.

http://www.perhostutkijainseura.fi/fi/Etusivu.html

Trichoptera – vesiperhoset

Bongard, T. 1990: Key to the Fennoscandian larvae of Arctopsychidae and Hydropsychidae (Trichoptera). – Fauna norv.Ser.B,37:91-100.

Edington, J.M. & Hildrew, A.G. 1981: Caseless caddis larvae of the British Isles. – Freshw.Biol.Ass.Sci.Publ. 43: 1-92.

Edington, J.M. & Hildrew, A.G. 1995: A revised key to the caseless caddis larvae of the British Isles with notes on their ecology. – Biol.Ass.Sci.Publ. 53, 134 pp.

Hickin, N.E. 1967: Caddis larvae. – 476 s. London.

Higler, L.W.G. & Solem, J.O. 1986: Key to the larvae of North-West European Potamophylax species (Trichoptera, Limnephilida) woth notes on their biology. – Aquatic Insects 8:159-169.

Hiley, P.D. 1976: The identification of British limnephilid larvae (Trichoptera). – Syst. Ent. 1:147-167.

Lepneva, S. G. 1970: Larvae and pupae of Annulipalpia. Fauna of the U.S.S.R Trichoptera, Vol. I, No 1., Translation from 1964 Russian edition. – Israel Prog.Sci.Transl., Jerusalem. 638 s.

Lepneva, S.G. 1971: Larvae and pupae of Integripalpia. Fauna of the U.S.S.R Trichoptera Vol II, No 2. Translation from 1966 Russian edition. – Israel Prog.Sci.Transl., Jerusalem. 700 s.

Petersen, L. 1981: Taxonomy, Biology and Ecology of the Hydropsychidae. – Limnologiska inst. Lunds Universitet.

Pitsch, T. 1993. Zur Larvaltaxonomie, Faunistik und Ökologie mitteleuropäischer Fließwasser-Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera). http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2009/1956/pdf/pitsch_thomas_lang.pdf

Rinne A. & Salokannel J.: Suomen ja pohjoismaiden vesiperhoset (ilmestyy 2013-2014)

Solem, J.O. 1970: Contributions to the knowledge of the larvae of the family Molannidae (Trichoptera). – Norsk ent. Tidsskr. 17:97-102.

Rinne, A., Vainio, J., Huitila, M. & Soine, J. 1995: Perhokalastus ja vesiperhoset. WSOY. (lajitason määrityskaavat ja tietoa vesiperhosten ekologiasta).

Solem, J.O. 1971: Larvae of the Norwegian species of Phryganea and Agrypnia (Trichoptera: Phryganeidae). – Norsk ent. Tidsskr. 18:79-88.

Solem, J.O. 1981: Systematic position of Agrypnetes crassicornis McLachlan, 1876 (Trichoptera: Phryganeidae). – Norsk ent. Tidsskr. Ent. scand. Suppl. 15:398-400.

Solem, J.O. 1983: Identification of the Norwegian larvae of the genus Potamophylax Wallengren, 1891 (Trichoptera: Limnephilidae), with data of life histories, habitats and food in the Kongsvoll area, Dovrefjell mountains, Central Norway. – Fauna norv. Ser. B 30:69-76.

Solem, J.O. 1983: Larval and pupal descriptions of Asynarchus contumax McLachlan , 1880 ans A. lapponicus Zetterstedt, 1840 with notes on bionomics in Central Norway (Trichoptera: Limnephilidae). – Ent. scand. 14:439-451.

Solem, J.O. 1985: Norwegian Apatania Kolenati (Trichoptera: Limnephilidae): identification of larvae and aspects of their biology in a high-altitude zone. – Ent. Scand. 16:161-174.

Solem, J. O. & Gullefors, B. 1996: Trichoptera. Teoksessa: Nilsson, A.N.( toim.) Aquatic Insects of North Europe. – A Taxonomic Handbook. Apollo Books.

Wallace, I.D. 1980: The identification of British limnephilid larvae (Trichoptera: Limnephilidae) which have single filament gills. – Freshwat.Biol. 11:171-189.

Wallace, I.D. 1981: A key to the larvae of the family Leptoceridae (Trichoptera) in Great Britain and Ireland. – Freshwat.Biol. 11:273-297.

Wallace, I.D, Wallace, B. & Philipson, G.N. 1990: A key to the case-bearing caddis larvae of Britain and Ireland. – Freshw.Biol.Ass.Sci.Publ. 51:1-237.

Wiberg-Larsen, P. 1979: Revised key to the larvae of Beraeidae in NW Europe (Trichoptera). – Ent. Scand. 10, 112-118.

Wiberg-Larsen, P. 1980: Bestemmelsesnogle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og okologi. – Ent. Meddr, 47: 125-140.

Wiberg-Larsen, P. 1993: dentification of NW European Leptoceridae: Ceraclea. – A supplement to the FBA-key by Wallace et al., 1990.

Wiggins, G.B. 1977: Larvae of the North American caddisfly genera (Trichoptera). – University of TorontoPress, 401 pp.

Wiggins, G.B. 1984: Trichoptera, pp. 271-311. – In Merrit, R.W. & Cummins, K.W. (Eds.). An introduction to the aquatic insects of North America (2nd ed.).

Chironomidae – surviaissääsket

Chernovskii, A.A. 1961: Identification of larvae of the midge family Tendipedidae. (Translation by Dr.E.Lees; Freshwater Biological association). – National Lending Library for Science and Technology. Boston. 287 s.

Cranston, P.S. 1982: A key to the larvae of the British Orthocladiinae (Chironomidae). -Freshw.Biol.Ass.Sci.Publ. 45:1-152.

Hirvenoja, M. 1973: Revision der Gattung Cricotopus van der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae). – Ann. Zool. Fennici 10: 1-363.

Hoffmann, W. 1971: Zur Taxonomie und Palökologie subfossiler Chironomiden (Dipt.) in Seesedimenten. – Arch. Hydrobiol. Beih. 6: 1-50.

Jackson, G.A. 1977: Nearctic and Palearctic Paracladopelma Harnisc and Saetheria n. gen. (Diptera: Chironomidae). J.Fish. Res. Board Can. 34: 1321-1359.

Langton, P.H. 1991: A key to pupal exuviae of West Palaearctic Chironomidae. – 386 pp. Huntingdon, Cambridgeshire, England. Privately published.

Lindeberg, B. & Wiederholm, T. 1979: Notes on the taxonomy of European species of Chironomus (Diptera, Chironomidae). – Ent. Scand. Suppl. 10: 99-116.

Moller Pillot, H.K.M. 1984a: De larven der Nederlandse Chironomidae (Dipt.). – Nederl.Faun.Meded. 1a:1- 277.

Moller Pillot, H.K.M. 1984b: De larven der Nederlandse Chironomidae (Dipt.). – Nederl.Faun.Meded.1b:1-175.

Crustacea – äyriäiset

Enckell, P.H. 1980: Kräftdjur. -AiO Tryk, Odense. – 685 pp.

Gledhill, T., Sutcliffe, D.W. & Williams, D.W. 1993: British freshwater Crustacea Malacostaca. A key with ecological notes. – Scient. Publ. Freshw. Biol. Ass. 52: 1-179.

Jensen, K. 1978: Tanglopper. Illustrert nögle til danske tanglopper (Amphipoda). – Biokon, Köpenhamn, 39 pp.

Karaman, G.S. 1993: Crustacea, Amphipoda di acqua dolce. – Fauna d’Italia, Bologna

Nivelmadot

Yleisteokset

Hirudinea

Oligochaeta

Polychaeta

Yleisteokset

Hirudinea

Boisen-Bennike, S.A. 1943: Contributions to the ecology and biology of the Danish freshwater leeches (Hirudinea). – Folia Limnologica Scandinavica 2: 1-109.

Elliott, J.M. & Mann, K.H. 1979: A key to the British freshwater leeches with notes on their life cycles and ecology. – Freshw. Biol. Ass., Sci Publ. 40.

Kirkegaard, J.B. 1985: Ferskvansigler. – Danmarks fauna 82.

Mann, K.H. & Watson, E.V. 1954: A key to the British freshwater leeches with notes on their ecology. – Scient. Publ. Freshw. Biol. As. 14: 1-23.

Oligochaeta

Brinkhurst, R.O. 1971: A Guide for the identification of British aquatic Oligochaeta. – Freshw. Biol. Ass. Sci. Publ. No 22:1-55.

Brinkhurst, R.O. 1986: Guide to the Freshwater Aquatic Microdrile Oligohaetes of North America. – Canadian Special publication of Fisheries and Aquatic Scienses 84, 255 pp.

Chekanovskaya, O.V. 1981: Aquatic Oligochaeta of the USSR. – Academy of sciences of the USSR. Institute of Zoology. 513 p.

Timm, T. 1999: Eesti rõngusside (Annelida) määraja. A guide to the Estonian Annelida. Estonian Academy publishing, Tallinn

Polychaeta

 

Putkilokasvit

Hämet-Ahti ym (toim) 1998. Retkeilykasvio, 2. painos. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo (painos myyty loppuun mutta antikvariaateista ym.)

Mossberg, B. & Stenberg, S. 2005. Suuri Pohjolan kasvio. Tammi

Mossberg, B. & Stenberg, S. 2010. Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand (edellisen alkuperäisteos)

Mossberg, B. & Stenberg, S. 2017. Maastokasvio. Tammi (edellisten maastokelpoinen versio)

Väre, H. & Partanen, R. 2009. Suomen tunturikasvio. Metsäkustannus

Väre, H. & Kiuru. H. 2013. Suomen puut ja pensaat. Metsäkustannus

Den virtuella floran: http://linnaeus.nrm.se/flora

Sammalet

Laine ym. 2009. The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses – a Finnish Guide to Identification. Helsingin yliopiston metsäekologian laitos.

Laine ym. 2013. Sata sammalta. Metsäkustannus.

Laine ym. 2016. Sammalten kirjo. Metsäkustannus

Sienet

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012. Funga Nordica. Nordsvamp, Copenhagen.

MycoKey: www.mycokey.com/

Niemelä, T. 2016. Suomen käävät. Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Salo ym. 2006. Suomen sieniopas. Kasvimuseo/WSOY.