Åbo Akademi

Alla on taulukoitu nykyisiä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä!