Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kenttäkursseja

Alla on listattu nykyisiä ja menneitä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Etenkin vanhojen kurssien osalta on huomioitava, että laitosrakenteet ovat muuttuneet. Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.

Nykyiset kurssit

Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biologian kandiohjelma

Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi (op 10, maastopäiviä 15)

Ekologian kenttäkurssi – elinympäristöt ja lajisto (op 5, maastopäiviä 7)

Sienikurssi (op n/a, maastopäiviä n/a)

Saariston ekologia (op 2, maastopäiviä 5)

Koesunnittelu (2 op) Viikissä toukokuussa; sama osio on myös kurssilla BIO-301 (Ekologisen tutkimuksen kenttäkurssi); jos osallistut myös kurssille BIO-301, saat Saariston ekologian kurssista vain 3 op. Omatoiminen lajintuntemustentti (1 op). Kurssi (2 op) Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla

Ympäristötieteiden kandiohjelma

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi (op 8, maastopäiviä n/a)

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

Muurahaiskurssi (op 4, maastopäiviä n/a)

Subarktinen ekologia (op 5, maastopäiviä 7)

Seuraavan kerran kesällä 2018, Kilpisjärvi

Hämähäkkikurssi (op 3, maastopäiviä n/a)

Kasvibiologian maisteriohjelma

Winter ecology (op 5, maastopäiviä 5)

Seuraavan kerran keväällä 2019, Kilpisjärvi

Fjeld flora and vegetation (op 5, maastopäiviä 5)

Seuraavan kerran keväällä 2018, Kilpisjärvi

Flora and vegetation of East Africa (op 5, maastopäiviä 12)

Seuraavan kerran tammikuussa 2019,. Kurssi Taita:n tutkimusasemalla Keniassa.

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma

Akvaattisen ekologian kenttäkurssi (op 4, maastopäiviä n/a)

Litoraaliekologian kenttäkurssi (op 6, maastopäiviä n/a)

Biosukelluskurssi (op 2, maastopäiviä 5)

Muut maisteriopinnot

Madagaskarin trooppisen suojelubiologian kenttäkurssi (op 10, maastopäiviä 10)

Nisäkäsekologia / Mammalian Ecology (op 5, maastopäiviä 10)

Yhteinen kurssi Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kanssa, järjestetään parillisina vuosina.

Wildlife management in theory and practice (op 5, maastopäiviä 5)

Yhteinen kurssi Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan kanssa, järjestetään parittomina vuosina.

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Metsätieteiden laitos

Kandidaattiopinnot

Johdatus metsätieteiden opintoihin (op n/a, maastopäiviä 5)

Metsätieteiden kenttäkurssi (op 10, maastopäiviä 35)

Metsä- ja suoekologian kenttäkurssi (op 4, maastopäiviä 17)

maisteriopinnot

Nisäkäsekologia / Mammalian Ecology (op 5, maastopäiviä 10)

Yhteinen kurssi Bio- ja ympäristotieteellisen tiedekunnan kanssa, järjestetään parillisina vuosina.

Wildlife management in theory and practice (op 5, maastopäiviä 5)

Yhteinen kurssi Bio- ja ympäristotieteellisen tiedekunnan kanssa, järjestetään parittomina vuosina.

Field Course in Biogeochemistry and Production Ecology (op 5, maastopäiviä 10)

Soiden luonnonvarasuunnittelun kenttäkurssi (op 5, maastopäiviä 10)

Methods for Analysis of Forest-Atmosphere Interactions (op 5, maastopäiviä 5)

Forest-Atmosphere Processes and Advanced Data Analysis (op 5, maastopäiviä 5)

Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Maantieteen osasto

Kandidaattiopinnot

Maantieteen kenttäkurssi (op 5, maastopäiviä 10)

Tilapioneerit (op 5, maastopäiviä n)

Maisteriopinnot

Spatial terrestrial research (op 5, maastopäiviä 3)

Maasto-osuus Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla

Spatial aquatic research (op 5, maastopäiviä 3)

Taita field course (op 5, maastopäiviä 12)

Kurssi Taita:n tutkimusasemalla Keniassa.

Vanhat kurssit

Tähän on listattu eri tiedekuntien kursseja, joita ei ole järjestetty viime vuosina. Lista on erittäin vajaa! Mikäli sinulla on tietoa vanhoista kenttäkursseista, niin ota yhteyttä info AT maasto-opetus.fi.

Vienanmeren retkeily

Noin viikon mittainen retkeily, joka järjestettiin viimeksi 1990-luvun puolivälissä. Hydrobiologian osasto / Dos. Heikki Salemaa.

Makrolevien vuodenaikaisuus

Vuoden ajalle jaksottuva seurantakurssi, joka järjestettiin 2001 – 2002. Hydrobiologian osasto, kurssi pidetty kerran / Ari Ruuskanen, Niko Nappu.

Keinotekoiset riutat – hylkyjen elämää

Yhden opintopisteen poikkitieteellinen kurssi, 2002. Hydrobiologian osasto, kurssi pidetty kerran / Ari Ruuskanen, Niko Nappu, Matias Laitinen

Laitesukelluksen peruskurssi

Yhden opintoviikon mittainen kurssi. Järjestetty viimeksi 2001. Opettajina mm. Ari Ruuskanen, Mikko Kiirikki, Niko Nappu. Kurssi siirtyi sittemmin Biosukeltajat ry:n vastuulle.

Pohjoisten alueiden ja Huippuvuorten retkeily

Luentoja + seminaari + 2 viikon retkeily, 2005. Kurssi pidetty kerran / Sirkku Manninen, Paavo Hellstedt, Niko Nappu

Arktis-alpiininen ympäristö (op 5, maastopäiviä 12)

Maantieteen osaston kurssi Kilpisjärven tutkimusasemalla. Järjestetty viimeksi 2015.

Tutkimusretki (op 5, maastopäiviä 10 – 12)

Maantieteen osaston kurssi, joka on suuntautunut mm.: Sri Lanka, Equador yms.). Järjestetty viimeksi 2016.

Kääpäkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Sammal- ja jäkäläkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Sammalkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Jäkäläkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Harvasukasmato- ja juotikaskurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Eläinplanktonkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Kalantutkimuksen harjoitustyöt

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Hämähäkkikurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Pohjaeläinkurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla

Pistiäiskurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla