Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kenttäkursseja

Alla on taulukoitu nykyisiä ja menneitä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Vanhojen kurssien osalta on huomioitava, että laitosrakenteet ovat muuttuneet. Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.