Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kenttäkursseja

Alla on listattu nykyisiä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.

Nykyiset kurssit

Biologia

Kandidaattiopinnot

Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi (op 3, maastopäiviä n/a)

Eläintieteen kenttäkurssi (op 1, maastopäiviä 4)

Ekologian kenttäkurssi (op 5, maastopäiviä 10)

Maaperä ja ekosysteemit (op 5, maastopäiviä n/a)

Luonnonmaantieteen kenttäkurssi (op 2, maastopäiviä n/a)

Eliökokoelman laatiminen (op 2-4, maastopäiviä n/a)

Vesien ekologisen tilan arvioinnin lajintuntemus ja biologia (op 4, maastopäiviä n/a)

Kalabiologian perusteet (op 2, maastopäiviä n/a)

Maisteriopinnot

Afrikan retkeily (op 4, maastopäiviä n/a)

Epifyyttikurssi (op 2, maastopäiviä n/a)

Järviekosysteemit ja ravintoverkot, harjoitukset (op 3, maastopäiviä n/a)

Excercises in fisg and fisheries biology (op 4, maastopäiviä n/a)

Kääpäkurssi (op 2, maastopäiviä n/a)

Yhteisöekologia (op 4, maastopäiviä n/a)

Metsätiede

Kandidaattiopinnot

Epifyyttikurssi (op 2, maastopäiviä n/a)

Kääpäkurssi (op 2, maastopäiviä n/a)

Metsien monimuotoisuuden suojelu (op 3, maastopäiviä n/a)