Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston kenttäkursseja

Alla on listattu nykyisiä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.

Nykyiset kurssit

Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteet

Kandidaattiopinnot

Luontotyypit ja niiden eliöstö I (op 3, maastopäiviä n/a)

Luontotyypit ja niiden eliöstö II (op 3, maastopäiviä n/a)

Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1 (op 4, maastopäiviä n/a)

Maisteriopinnot

Vesikasvien lajintuntemus ja ekologia (op 2, maastopäiviä 3)

Ympäristön muutos akvaattisissa ekosysteemeissä (op 5, maastopäiviä 4-5)

Vesistöjen optiikan kenttäkurssi (op 3, maastopäiviä 4-5)

Luontoinventoinnin kurssi (op 5, maastopäiviä 3-4)

Talviekologia (op 2, maastopäiviä 4)

Luontotyypit (op 5, maastopäiviä 9)

Kasvikokoelma (op 1-6, maastopäiviä n/a)

Selkärangatonkokoelma (op 1-2, maastopäiviä n/a)

Vanhat kurssit

Pikkuvesien limnologian kurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla (HY)

Järvimallinnuskurssi

Järjestetty Lammin biologisella asemalla (HY)