Oulun yliopisto

Oulun yliopiston kenttäkursseja

Alla on taulukoitu nykyisiä ja menneitä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Vanhojen kurssien osalta on huomioitava, että laitosrakenteet ovat muuttuneet. Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.

Nykyiset kurssit

Oulun yliopisto, ekologian ja genetiikan yksikkö

Kandidaattiopinnot

Kasvitieteen kenttäkurssi (op 5, maastopäiviä 8)

Maaeliöstön tuntemus ja ekologia (op 5, maastopäiviä 8)

Vesieliöstön tuntemus ja ekologia (op 5, maastopäiviä 7)

Lintujen maastolajintuntemus (op 1-2, maastopäiviä n/a)

Puutarhakasvien lajintuntemus (op 5, maastopäiviä n/a)

Talviekologia ja -fysiologia (op 5, maastopäiviä 4)

Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset (op 5, maastopäiviä 4)

Tunturiekologoan kurssi (op 4, maastopäiviä 6)

Sienikurssi (op 3, maastopäiviä 3)

Maisteriopinnot

Kasvikokoelman laatiminen (op 2-6, maastopäiviä n/a)

Suokurssi (op 4, maastopäiviä 6)

Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi (op 5, maastopäiviä 3)

Hyönteiskokoelman laatiminen (op 2-6, maastopäiviä n/a)

Korjaava ekologia (op 5, maastopäiviä 4)

Vesiselkärangattomien erikoiskurssi (op 5, maastopäiviä 5)

Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät (op 5, maastopäiviä 5)

Kasvi- ja sienitaksonomian ja ekologian kurssi (op 2-4, maastopäiviä 2-4)