Turun yliopisto

Turun yliopiston kenttäkursseja

Alla on listattu nykyisiä kenttäkursseja. Lista ei ole täydellinen ja sitä työstetään projektin edetessä! Lisätietoja kursseista voit kysyä esimerkiksi projektin Facebook-sivuilla.

Nykyiset kurssit

Turun yliopisto, Biologian laitos & biodiversiteettiyksikkö

Kandidaattiopinnot

Biologian perusteiden harjoitukset (op 4, maastopäiviä 1)

Eliökokoelma (op 1-6, maastopäiviä vaihtelee)

Selkärankaistutkimuksen käytännön taidot (op 2, maastopäiviä n/a)

Maaselkärankaisten kenttäkurssi (op 2, maastopäiviä 4)

Kurssivideo

Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi (op 2, maastopäiviä 5)

Maaselkärangattomien kenttäkurssi (op 2, maastopäiviä 4)

Akvaattisen ekologian kenttäkurssi (op 3, maastopäiviä 6)

Subarktisen ekologian kenttäkurssi (op 4, maastopäiviä 1)

Talviekologia (op 3, maastopäiviä 5)

Makrosienten lajintunnistus (op 2, maastopäiviä 3)

Sammalten lajintuntemuksen perusteet (op 3, maastopäiviä 3)

Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi II (op 2, maastopäiviä 5)

Luontoselvityksen laatiminen (op 5, maastopäiviä n/a)

Maisteriopinnot

Sienituntemuksen valtakunnallinen jatkokurssi (op 5, maastopäiviä 3)