Lajintuntemus ja luontotyypit

Lajien ja luontotyyppien tuntemus muodostaa perustan biologiselle kenttätutkimukselle. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tutkimus edellyttää hyvää lajintuntemusta. Tämän osion ohjeissa neuvotaan, kuinka erilaisten lajien ja luontotyyppien tunnistamista voi harjoitella maasto-olosuhteissa.

Ohjeita voi vapaasti soveltaa lajintuntemus- ja luontotyyppikurssien suunnittelussa. Kunkin harjoituksen alla olevaan kommenttikenttään voi kirjoittaa kokemuksia ja parannusehdotuksia. Myös kokonaan uusia aiheeseen liittyviä harjoitustyöohjeita voi lähettää vertaisarviointia varten osoitteeseen toimitus@maasto-opetus.fi. Mallipohja löytyy harjoitustyöpankin YLEISOHJEITA HARJOITUSTÖIHIN -otsikon alta.

Epifyyttijäkälätutkimus

Tässä työssä tutkitaan kuusen alaoksilla esiintyviä jäkäliä. Ohjeessa kuvataan itse kehitetty mittausmenetelmä, jota voi muunnella tai jonka sijaan mittaamisen ongelman voi antaa opiskelijoiden pohdittavaksi.

Suon ja metsän rajan määritys

Suo ja metsä ovat kaikille tuttuja käsitteitä, mutta niiden täsmällinen määrittely on vaikeaa. Tässä työssä suoritetaan avosuolta kangasmetsään ulottuvalla tutkimuslinjalla erilaisia mittauksia, joiden perusteella etsitään suon ja metsän rajaa.