Missio

Missiomme on parantaa yliopistojen tutkimusasemien opetusresurssien yhteiskäyttöä ja opettajien yhteistyötä maasto-opetuksessa. Näin pääsemme  kustannussäästöihin, ja pystymme samalla parantamaan ja monipuolistamaan kurssitarjontaa. Tämä edistää opiskelijoiden erityisasiantuntijuutta ja kansallista osaamispääomaa. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto on perustettu osana Koneen säätiön rahoittamaa BIOPEDA-hanketta.


Vår mission är att förbättra gemensam användning av resurser vid  universitetens forskningsstationer och öka samarbetet mellan lärare vid olika  universitet. Detta bidrar till kostnadsbesparingar, och samtidigt till ett mångsidigare kursutbud som befrämjar studenters specialexpertis  och vårt nationella kunskapskapital. Universitetens nätsida för  fältundervisning har grundats som en del av BIOPEDA-projektet  finansierat av Koneen säätiö.


Our mission is to increase the cooperation between teachers and sharing of teaching resources within the Finnish university research network. This will aid both to reduce costs and improve the diversity and quality of courses offered to students, thus increasing the expertise and know-how available in Finland. The university fieldwork website has been created as part of the Kone Foundation funded BIOPEDA project.

Koneen säätiön logo