Oulun yliopisto

Oulangan tutkimusasema

Oulangan tutkimusasema on Oulun yliopiston Infrastruktuuri-yksikön Kuusamossa sijaitseva alueyksikkö. Asema perustettiin vuonna 1966 palvelemaan bio- ja geotieteellistä tutkimusta ja opetusta.Nykyisin asema on yliopiston monitieteinen alueellinen yksikkö, joka toteuttaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvän perustehtävänsä ohella yliopiston aluetoimintaa Koillismaalla. Asema tarjoaa modernin tutkimus- ja koulutusympäristön niin tutkijoille, opiskelijoille, opettajille kuin kurssien, seminaarien sekä kongressien järjestäjille.

Aseman toiminnan alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimukset, talviekologinen tutkimus, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimus (IBP) sekä luonnonsuojelubiologinen tutkimus. Aseman omien ympäristöseurantojen lisäksi 1990-luvulla aloitettiin kansainvälinen ilmanlaadun pitkäaikaisseuranta (EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme) sääasematoiminnan ohessa. Lisäksi asemalla tehdään vesien laatuanalyysejä puroista, joista ja lammista.