YLEISOHJEITA HARJOITUSTÖIHIN

Harjoitustyöpankin ohjeet on jaettu neljään ryhmään: retkeilyt, lajintuntemus ja luontotyypit, seuranta ja kartoitus sekä kokeellinen tutkimus. Kunkin kategorian alta löytyy lukuisia harjoitustyöohjeita, joita opettajat ja opiskelijat voivat vapaasti muokata, soveltaa ja parantaa omiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Jokaisen harjoitustyöohjeen yhteydessä on mainittu avainsanoja, joiden perusteella sivustolta voi hakea tiettyyn aihepiiriin kuuluvia harjoitustöitä. Hakutyökalu löytyy sivuston oikeasta yläkulmasta.

Kokemuksia ja kehittämisehdotuksia voi esittää ohjeen alla olevassa kommenttikentässä. Harjoitustyöpankkiin voi mielellään myös tehdä ja lähettää kokonaan uusia ohjeita valmiista tai itse kehitetyistä harjoituksista. Opiskelijat voivat esimerkiksi kurssien yhteydessä tuottaa uusia ohjeita harjoitustyöpankkiin. Mallipohja harjoitustyöohjeen tekemiseen löytyy alta. Valmiit ohjeet voi lähettää vertaisarviointia varten osoitteeseen toimitus@maasto-opetus.fi.